neljapäev, 24. november 2016

Mis on pildil valesti?!

Hei-hei! Pole ammu näinud! Täpsemalt öeldes pole peaaegu terve aasta juba kuulnud/näinud. Juhtus midagi? Ja, aga mitte midagi halba. Ei ma pole hakanud jooma. Juhtus nimelt see, et asusin MTÜ Juvente juhatusse ning hakkasin veidi aktiivsemalt tegelema karskustemaatikaga, jättes sealjuures selle tollel hetkel küllaltki verivärske blogi surema. Palun vabandust!

Samas on võimalik nüüd Juvente Facebook-i lehelt lugeda meie selle aasta tegemiste kohta. Yay, Juvente pole enam nii vaikivas olekus!

Igatahes, tegelikult pole ma ainult selle pärast siin, et vabandada oma mitte aktiivsuse pärast ning promoda Juventet. Olen siin, et juhtida tähelepanu võimalikele "möödapanekutele" alkoholi info jagamisel, alkoholi "vastaste" kampaaniate korralduslikuses, alkoholile alternatiivi pakkumises, ühiskondlike ja riiklike instantside suhtluses jne. "Rantida" ehk eesti keeli "käratseda" on alkoholi temaatikast kahjuks tihti ja palju, kuid kõigi valdkonda puudutavate teemadeni ma kahjuks ei jõu. Enamasti peab minu poolse kajastuse alla sattumiseks olema ikka mitu "möödapanekut" ning seda enamasti ka mitme instantsi poolt.

Enne kui asun "asja kallale", soovin rõhutada, et siin blogis välja toodud tähelepanekud, kriitika, nõuanded jms on puhtalt minu isiklik subjektiivne arvamus ning need ei esinda ühegi organisatsiooni ega rahvagrupi ühist arvamust. Kui kriitika alla sattujad soovivad anda objektiivset tagasisidet, siis teha seda palun selle blogi kommentaariumis, minuga sotsiaalmeedias või e-maili teel ühendust võttes.

Asume nüüd aga asja kallale. Internetis ilmunud info, mis mind seda postitust kirjutama ajendas, leidus minu koduvalla Järva-Jaani lehel. Toon välja ka viite originaal allikale. Ma siiralt loodan, et originaali avaldajad, kui pahanda, kui kasutan selles postituses originaalteksti ning lisan sellele omapoolseid analüüsivaid lauseid (laused on toodud sulgudes ning omavad eellühendit AK- analüüsija kommentaar).

Enne aga kui asun välja toodud teksti analüüsima ning selle näitel selgitama mis on minu arust "valesti" eesti alkoholi "vastastes" kampaaniates ning sellega seonduvalt ka alkoholipoliitikas, tahaksin ma visata paar kivi koduvalla Järva-Jaani kapsaaeda.
1. Positiivne aspekt kõigepealt. Jumal tänatud et see kiri sellisena avaldati, nüüd on mul millegi üle vähemalt viriseda! :D
2. Mis pagana mõttes avaldatakse valla kodulehel vallale saatetud ametlikke kirju?! Kui ma ei ole valesti aru saanud, siis on tegu valda tulnud kirja "copy-paste-misega" otse valla kodulehele, on ju isegi kirjutaja kontaktid jäetud postituse alla? Küsimus mis mul seoses sellega tekib on, kas olid sellised juhised antud TAI poolselt kampaania korraldusmeeskonnalt (a la "Palun vahendage seda infot vahendeid valimata oma omavalitsuse kodanikele), oli tegu valla poolse kirja sellise tõlgendamisega (a la "Paluti edastada infot, miks "raisata" oma aega selle kuidagi inimkeelsemaks või nn magusamasse kastmesse panemisega, kui võib lihtsalt kopeerida ja kleepida kirja sisu üks ühele valla kodulehele, linnukene on ju kirjas, info on vahendatud.) või segu mõlemast ehk suhtlusprobleemid TAI ja omavalitsuse vahel?

Minnes aga uudisloo/kirja juurde, siis selle tekst oli järgnev:

ALGAS ALKOHOLI LIIGTARVITAMISE VASTANE KAMPAANIA 

(AK: Nii vähe või palju, kui ma olen tegelenud alkoholi temaatikaga, olen ikka saanud tagasisidet, et ma üritavat tõestada, kui halb alkohol on, selle tõttu olen üritanud hakata vältima sõnakasutuses vastandamist sh sõna "vastane" kasutamist. Milelegi vastandumine tekitab inimestes enamasti kaitserefleksi ning läbiviidavasse hakatakse koheselt suhtuma eelarvamuse ning vaenulikusega.)

21.novembril 2016 algas alkoholi liigtarvitamise vastane kampaaniaga „Vähem on parem". Kampaanias kasutab Tervise Arengu Instituut 2014 aastal välja töötatud meediamaterjale. (AK: Tekstis on välja toodud jällegi "vastane" termin välja, kui kampaania pealkiri on samas positiivne ning neutraalne. Kas toob see välja jälle aspekti, et antud kiri ei olnud mõeldud avalikuks informeerimiseks vaid rohkem omavalitsus instantsidele kampaania tagamaade selgitamiseks? Antud lausestuses rikub sõna vastane ära kampaania pealkirja "Vähem on parem" neutraalsuse ning positiivse lähenemise.)

Kampaania eesmärgid on:
1. suunata sihtrühma mõtisklema enda suhte üle alkoholiga („miks ma joon") ja vaagima, mida ta alkoholitarvitamisega tegelikult võidab või kaotab 
(AK: Suurepärane eesmärk. Kui see juba ei ole, siis see peaks olema kõigi alkoholiga seotud kampaaniate üks eesmärke. Isiklikust kogemusest julgen väita, et alkoholi tarvitavad inimesed mõtlevad äärmiselt vähe põhjustele miks nad alkoholi tarbivad. Kui küllaltki levinud on küsimused karsklastele: "Mis sa ei joo?" siis aruharvad on küsimused alkoholi tarbijatele: "Miks sa jood?" Pahatihti, eriti just noorte inimeste puhul võetakse alkoholi tarbimist või alkoholi tarbima hakkamist loogilise käiguna elus/ühiskonnas.)
2. anda alkoholitarvitamise vähendamise ideele positiivset sisu, aidata pikaajaliselt kujundada uut normaalsust, kus alkoholitarvitamine ei oleks normatiivselt eduka, kaasaegse elustiili osa
(AK: Jällegi hea eesmärk, muuta ühiskonna norme selle kohta, kuidas alkohol ei tohiks olla eelduseks normaalselt või isegi hästi ühiskonnas hakkama saamiseks. Samas, tuleb välja jällegi tõsiasi, et kas just sellises sõnastuses tekst oli mõeldud avalikusele silmadele vaid äkki pigem infot edasi andvate organite omavaheliseks suhtluseks? Mõelge korraks selle peale, kas inimesed tuleksid kaasa kampaaniaga, mis ütleb otse välja, et tahab ringi muuta nende igapäevase harjumuspärase, mugava keskkonna ja tavad? Kas näiteks alkoholi reklaamides öeldakse otse välja: "Osta alkoholi, siis meie teenime kasumit!", "Mida rohkem sina jood seda rohkem saame meie raha!" või keerulisema sõnastusega: "Alkoholi turundamise eesmärk on muuta alkoholi tarvitamine iseenesest mõistetavaks, siduda selle sotsiaalse edukusega (rohkem sõpru, edukam sekselu, lõbusamad peod, huvitavam ning põnevam elu jne) ning läbi selle kasvatada alkoholi tootjate kasumit." Ei, alkoholi tootjad ja reklaamijad ei ütle selliseid asju välja ja sellest ning inimese psühholoogilisest toimimisest lähtuvalt ei peaks ka alkoholile alternatiivi pakkuvad kampaaniad välja ütlema oma lõplike eesmärke, sest see võib inimesed ära hirmutada.)
Kampaania sihtrühm on 20 - 35 a mehed ja naised (nii eestlased, kui venelased), kes tarvitavad alkoholi üle riskipiiride, kuid kes on vähemalt mõnel korral mõelnud, et peaksid vähem jooma.
(AK: Vabandust inglise keelsete roppuste kasutamise pärast, aga:"What the serious fuck?!" Ma mõistan, et projekti aruannete koostamise ning teadustöö aspektist on selline niiöelda kampaania sihtrühma täppispiiritlemine vajalik ja otstarbekas, aga kas avalikus infokirjas on see ikka toimiv? Esiteks 20-35 aastased.... Kas 18-20 ja 36-... aastased ei pruugi olla alkoholi liigtarbijad? Okei, võib-olla võeti luubi alla noored, aga miks mitte siis 18-35 aastased? Kas tõesti usutakse naiivselt, et enne 20 aastaseks saamist ei või inimene joodikuks muutada, liigtarvitamisega probleeme omada vms? 
PS: Minu subjektiivne kogemus ütleb, et alkoholi kogused mida teatud osa värskelt 18 aastaseks saanud ostavad ning kui tihti nad neid ostavad pole kahjuks pahatihti väiksed ja harvad. 
Lisaks, kas, kes ja kui palju üldse mõtlevad, et nad üle riskipiiride tarbivad? Kas enamus inimesi üldse teab, mis see riskipiir tervislike normide järgi on? Kas neile on jõudnud üldse senini info tervislike alkoholinormide kohta? Kas nad on üldse enne sattunud alkoinfo.ee lehele? Kuna ühiskonnas on norm alkoholi suhtes suhteliselt madal, siis kardan, et isegi inimesed kes nädalavahetuseti joovad ennast sõna otseses mõttes pildituks, ei arva et see oleks riskipiiride ületamine. "Aga töönadalal jõuan ma ju ilusti tööle ja kas ma tõesti ei tohi nädalavahetusel "natukene lõõgastuda"?! võib kostuda osade seast. 
Kas tõesti on vajalik lisada, et vähemalt mõnel korral on sihtrühmas olev inimene mõelnud alkoholi tarbimise vähendamisele? Isegi kui inimene tunnistab ennast aeg-ajaliseks liigtarbijaks, siis kahjuks ei pruugi see tähendada, et ta sooviks selles midagi muuta.

Kokkuvõtvalt, teaduse ja aruande jaoks hea täpne määratlus, aga avalikult inimestele müümiseks kõlbmatu, sest juba puhtalt riskigrupi määratluse täpsuse ettekäändel jätab tõenäoliselt väga suur osa inimesi, kellele tuleks kasuks kampaaniaga kursis olek, ennast sellest välja.)

Kampaania algas 21. novembril ning kestab 4 nädalat.
(AK: See lühike lause toob väga veenvalt välja Eesti alkoholipoliitika suurima nõrkuse ja vea. Inimeste informeerimine, teadlikuse tõstmine, alkoholi alase hariduse andmine (nii kodanikuhariduse kui ka koolides õpilaste informeerimine) käib projektipõhiselt ja hoogtöö korras. Kirjutatakse kokku projekt, visatakse sinna hunnik raha, ollakse küllaltki lühike ajaperiood meedia ja inimeste tähelepanus ning siis kaotakse jälle mõneks kuuks kuni pooleks aastaks ära. (ah, näiteks alkoinfo veebileht on koguaeg olemas, kuid üks asi on info olemas olu "kuskil" ning hoopis teine tera on kui infot pakutakse aktiivselt pidevalt. 
On aru saadav, et paljuski seisab asi raha taga, kuid siiski miks eelistatakse lühikesi , "sähvatuslikke" projektiperioode, pikemale vähem säravamale kui järjekindlamale info levitamisele. Miks kaasatakse nii vähe kodanike ja noorteühendusi? Miks kohati koostöö asemel alkoholi temaatikaga tegelevad ühendused, liikumised ja instantsid pigem võitlevad omavahel tähelepanu saamise nimel, mitte ei tee rohkem koostööd ja info vahetust?)

Välimeedia kujundused on meili lisas. Teleklipid on järgmised:
(AK: Tore, et tekitatakse mingi meedium, mille sõnum on tegelikult küllaltki aegumatu ning mida saaks edaspidi väga mitmete aastate vältel näiteks noorte harimisel, a la koolides loengute pidamisel kasutada. Natukene häirib siiski videote kohatine vastandumine ja hirmutamistaktika, stiilis: "kui sa jood siis juhtuvad sinuga halvad asjad", selle asemel et tuua välja, et kui sa ei joo või jood vähem, siis ei jää sa millestki ilma, elu läheb sama hästi edasi ning et inimese heaolu ei sõltu sellest kui ta alkoholi tarvitab.)
Kampaania suunab www.alkoinfo.ee veebilehele, mis on läbi teinud mahuka uuenduse - uus on nii sisu kui välimus. Uus veeb on sõbralikum ja motiveerivam ning püüab inimest noomimise asemel alkoholi vähendamise protsessis toetada.
(AK: Mul on peamiselt öelda vaid üht:
Lõpuks ometi rohkem erapooletut infot ja vähem vastandumist ning näpuga vibutamist, iseasi on kuidas see info ikkagi edukalt massideni viia?!)
Lehelt leiab põhjalikke eneseabi materjale otsustamaks, kas alkoholi tarvitamist peaks vähendama ning suuniseid, kuid muutusi ellu viia. Lisatud on ka nõuandeid lähedastele ning infot selle kohta, mida tähendab alkoholitarvitamise häire ravi.

(AK: Tekib küsimus, miks sihtgrupp nii täpselt ära määratletud on, kui tegelikult peaks aitama kodulehel olev info otsustada, kas inimesele on see info vajalik ning kas ta kuulub potentsiaalsesse sihtrühma.)
Endiselt leiab alkoinfost ka tõenduspõhist infot alkoholi ja selle tervisemõjude kohta.
(AK: On väga meeldiv tõdeda, et alkoholi altervatiivid põhinevad siiski õnneks faktipõhilisusel ning teadusel, mitte moesõnadel (buzzwords), ahvatlusel, väitel et nii on see alati käinud ja just nii on õige.)
Triin Ülesoo
Kommunikatsiooni projektijuht
Tel. 659 3837

Nii palju siis "sae käima tõmbamisest" ning "läbi peanaha inisemisest". Loodetavasti tekitab eelnev kirjutis mingit vastukaja ning arutelu. Loodan ka, et kirjutis ei jää jälle pikaks ajaks ainukeseks ning lisaks virisemisele kirjutan peagi ka võimalikest lahendustest eeltoodud probleemidele. 

Seniks aga meeldivat pehme "talve" jätku ning püsige ikka mõistuse piires (nii meid peagi "ründavate" jõulutoitudega, kui ka alkoholiga)! Lõpetuseks ka väike stiilinäide 7 aastasest poisist kes vist ei tea veel õnneks alkoholiga seotud ohtudest väga midagi ning kes on väga hea stiilinäide ka meile "täiskasvanutele" kuidas ilma alkoholita nautida elu ja tantsida nagu jumal: